Descripció del projecte

IREHOM parteix de la necessitat d’estudiar els nous paradigmes als que hem de fer front en aquest S.XXI. Creiem que han de venir donats des d’una perspectiva holística, és a dir, oberta, integral, sinèrgica i creativa.

Fonamentada en el camp de la Recerca, la Investigació i la Materialització de noves vies per poder resoldre els reptes a que els humans ens haurem d’encarar inevitablement (recursos naturals i energètics limitats, model econòmic, desigualtat social…) Aquestes comporten un creixement evolutiu de l’individu, tan per a desenvolupar-les, com per aplicar-les a la nostra vida. Per això partim d’una idea de renovació, cercant alternatives als models establerts actualment, apropant-nos a altres formes d’entendre la vida i a la relació dels humans entre nosaltres i amb el nostre hàbitat.

Objectius
Desenvolupar tots aquells coneixements que permeten de transformar, modelar i contemporaneïtzar els valors amb que l’home interactua amb la terra i les seves relacions. Per això cal donar impuls a les investigacions que van en aquest sentit, i si cal “reaprendre” de tècniques, escoltes i ritmes oblidats.Oferir en un sol espai, la possibilitat de concentrar diferents disciplines i direccions de treball per tal de trobar sinèrgies entre elles, així com entre la gent que les estudia. Fent que de la seva complementarietat se’n pugui extreure un model el màxim de ric que sigui una eina per tot aquell que busca alternatives a les propostes vigents. Validar a través de la posta en pràctica la viabilitat i idoneïtat d’aquestes alternatives.Divulgar i posar a disposició de tots els interessats els resultats de la nostra labor a través d’un espai de formació, obert a més, a tots aquells que aprofundeixin o ampliïn la nostra visió. Seran objecte d’estudi totes aquelles disciplines que ajudin a la creació d’un nou equilibri en termes socials, econòmics, humans i culturals, des de la cultura de la pau i respecte ecològic. La entitat neix sense ànim de lucre i vol ser en ella mateixa un projecte de sostenibilitat en el màxim de camps possibles.

Beneficiaris i destinataris
L’entorn rural i les persones que hi habiten, ja que el projecte està localitzat en aquest àmbit i en ell s’hi desenvoluparan en primera instància els projectes: Construcció, gestió d’aigües, energia, reciclatge, agricultura i silvicultura, aplicant criteris d’ecologia, comprensió del fenòmens associats a nivell holístic, mínim impacte i sostenibilitat de l’home en el territori. Fora de l’àmbit rural, totes aquelles persones o comunitats que vulguin viure o aplicar en el seu medi les alternatives validades. Ja que les lleis naturals que regeixen la seva validesa no només segueixen tenint vigència en l’àmbit urbà, sinó que considerar-les el transforma en un espai més sa, confortable i sostenible. En particular, tota persona que a través d’aquesta recerca o transmissió de coneixement trobi respostes per al seu creixement personal.