El projecte

Orígens del projecte:

 

A finals del 2008 i en especial el 2009, primer tres persones i posteriorment un grup de tretze, van començar a donar forma a una idea abstracta que provenia de la intuïció interior i la convicció que calia posar la nostra llavor per emprendre una recerca de models de vida més coherents i sostenibles amb els nostres valors, també actituds i mirades que fossin més respectuoses amb la vida i el nostre planeta. Desvetllar, endreçar i posar en pràctica coneixements i tècniques, no necessàriament contemporànies, que ens permetessin donar resposta a la nostra crida interna. Observàvem, moltes vegades atònits, com la societat a la qual pertanyem, aplicava criteris i solucions als seus reptes complexos, sense els principis ètics més bàsics i sent poc respectuosos amb les persones i el planeta.

Des d’una confiança interna i una voluntat de passar a l’acció, vam intentar donar forma a un projecte que alimentes les nostres necessitats. Tenir un espai i persones on aprendre i gaudir de fer les coses d’una altra manera, amb més ressonància amb els nostres valors i essència. Convençudes que hi ha altres mirades i recursos que ens poden ajudar a tenir una vida més plena i coherent.

Calia trobar un espai a la nostra mida, de forma local i sostenible, que ens permetés abordar altres paradigmes que posen en qüestió els actuals, que des del nostre sentir, no arriben a donar les millors respostes i solucions.

 

La finca de Can Casasaies es va convertir en el nostre laboratori. El lloc on podríem començar a experimentar i validar. La reconstrucció d’un espai oblidat en el temps on antigues runes ens mostraven un passat esplendorós al voltant del vi. Era el lloc adequat que ens permetria aplicar una mirada holística, gairebé començant de zero i veure’n els resultats. Vam poder experimentar com amb recursos compartits, voluntariat i compromís a diferents nivells, engegàvem un motor que va permetre començar a reconstruir Can Casasaies. Es va dur de nou l’aigua, vam aprendre a obtenir l’energia autònomament, es van repensar i refer gran part de les construccions, les comunicacions com els camins o internet, la gestió dels boscos i els camps i es van impulsar projectes i economia per ser més sostenibles i autosuficients.

 

Paral·lelament es construïa i s’estructurava un grup de persones prou implicades per liderar i executar el repte. Aquest grup va haver d’aprendre a organitzar-se, a autogestionar-se i empoderar-se davant de cada nou repte amb alegries i de vegades també sofriment que aprenien a sostenir amb cura.

 

A hores d’ara Irehom és un espai que ha servit de punt de trobada per a més de 3.000 persones, ha generat més de 70 camps de treball de voluntariat, ha estat punt de trobada d’un bon nombre de projectes i col·lectius amb els quals compartim camí, ha netejat i gestionat una vintena d’hectàrees del seu bosc, ha tornat a fer productius els espais de cultiu, ha dissenyat un pla estratègic per dinamitzar les quasi 500 hectàrees de la Vall a la qual forma part, ha impulsat cursos, visites, tallers, conferències, celebracions, encontres de veïns, de col·lectius locals i també regionals.

 

Irehom ha ajudat a impulsar 6 nous projectes que segueixen el seu propi camí:

 

Espai de Vida Crisàlide: Un espai d’aprenentatge infantil.

l’ARRC: Un espai d’agricultura i consum autogestionat per famílies

Xarxa Global: Una petita empresa d’energies renovables amb innovació pròpia.

Espai de Retir les Barraques: Un espai que acull persones per fer immersió i treball personal al mig del bosc aprofitant les antigues barraques de vinya.

Refugi de Pau: Ha impulsat la compra de la finca veïna de Cal Pons per crear un espai d’allotjament i cura.

La fusteria: Taller a la pròpia finca per elaborar mobles artesanals a través de fustes dels boscos propers.

 

Aliances estratègiques:

 

Treeangle Fundation

Irehom forma part del projecte Treeangle Fundation, projecte agermanat amb els projectes de Matutu (Mina Gerais – Brasil) i Champaqi (Còrdova- Argentina). La finalitat del projecte és ajudar a empoderar les comunitats que gestionen aquests espais naturals, creant models sostenibles que els permetin seguir sent custodis, protegint i cuidant d’aquests espais naturals sagrats.

 

Intitute of echotechnics

Des de l’any 2012 existeix una aliança estratègica amb aquest projecte internacional amb seu a Santa Fe (EU), que des de fa 4 dècades ha servit per inspirar models de vida més sostenibles i més respectuosos amb el nostre planeta. Aquest projecte ha estat un pioner en el món occidental en acostar la visió d’un planeta Terra que en si mateix és un ésser viu, tal com la visió en l’antiga Grècia de Gaia, de les comunitats indígenes “Mare Terra” o de Vernadsky com a Biosphera.

 

Pla estratègic de la Vall d’Artigues.

 

Aquest pla ha estat elaborat per Irehom com projecte de desenvolupament local que permeti tenir una visió de futur per a la Vall d’Artigues, vall a la qual pertany la finca de Casasaies, seu d’Irehom. El Pla aporta una visió, línies estratègiques i objectius, per tal de poder tornar activar la Vall fent possible que hi hagi projectes en les diferents finques, actualment deshabitades i sense projectes. El projecte de desenvolupament pretén ser un pla pilot, consensuat amb les distintes administracions i veïns que permeti ser reproduïble en certs entorns rurals de similars característiques, comuns al principat.,

El valor més important que aporta el projecte és cercar models de desenvolupament sostenibles que permetin a les persones viure i desenvolupar-se integralment prop de la natura, per convertir-se en custodis d’aquests espais, aconseguint sinergies col·laboratives amb la natura que permetin demostrar que existeix un equilibri positiu entre la relació dels humans amb la natura.

 

En l’actualitat

 

Actualment Irehom segueix reconstruint la finca de Can Casasaies, amb 3 habitants permanents procedint a un Pla Especial d’urbanisme que permeti construir més espais i acollir més persones per viure-hi i generar activitats. Segueix promovent camps de treball, trobades, tallers, acollint projectes i persones i en paral·lel creant una estructura més solida, una economia interna més forta, una xarxa més dinàmica i un munt d’innovacions i projectes per seguir experimentant i aportant els seus resultats a la societat.