Comissió fusta

Aquesta comissió és específica i autònoma, però molt lligada a les necessitats constructives. Tenim la necessitat de donar una nova mirada als nostres boscos, especialment als boscos del Bages, que com a d’altres regions de l’interior de Catalunya han estat en gran mesura abandonats i estigmatitzats pel creixement del pi blanc en detriment d’altres espècies aparentment més valuoses (com poden ser l’alzina, el roure, faig…).

Massa sovint, els boscos del Bages es veuen exposats al perill dels incendis forestals, bàsicament per l’abandonament de les explotacions forestals i la seva proliferació. El pi blanc s’ha vist més com una mena de plaga invasora i s’ha descartat amb vehemència la seva utilització per diferents usos pels quals el pi blanc dóna i ha donat solucions que massa sovint hem oblidat per manca de tradició, o senzillament perquè el mercat imposa exportacions industrials a un preu més baix.

Aquesta comissió busca com tornar a reaprofitar els nostres boscos autòctons donant solucions constructives i de reaprofitament més enllà de la llenya de forma autònoma i autosuficient. Amb el pi blanc podem fer construccions estructurals segures i utilitzar-lo per moltes altres coses dins de les finques rurals; especialment tanques, estructures senzilles o complexes, portes, finestres, estris, escales… La comissió disposa d’eines com: serradora mòbil (talla troncs de fins a 7m), peladores, diferents eines de fusteria per treballar i confeccionar…

Des d’aquesta comissió també s’organitzen cursos de seguretat (motoserres), d’aprofitament de recursos forestals, encaixos, estructures…