Col·laboradors

 

Institute of Ecotechnics – Global Ecotechnics

Aquest fenomenal i fantàstic projecte té les seves arrels als anys 60′ a California i a New Mèxic.

Seguin la corrent del pensament  Biospheric, iniciat per Vernadski, l’Insitut i coorporació Ecotechnics sorgeix com a necessitat d’estudiar i experimentar els mecanismes que regulen la nostra Terra. El seu projecte més ambicios vaser Biosphere2. El mes gran laboratori d’ecologia global del món (1989-1992)

Per realitzar aquest projecte, inicialment ja des de els anys ’70 es van  posar en funcionament instal·lacions en diferents llocs del món (biomes) per a un estudi ecologic global, que ajudes a comprendre els mecanismes de regulació de la  Terra. Austalia, Puerto RIco, Anglaterra, França, Brasil, Argentina.. i el mar amb el vaixell Heraclitus, han estat i son llocs d’estudi per aquest projecte global. Aquestes estudis es van servir per poder replicar una biosphera al desert d’Arizona.

Irehom i Casasaies se sumen a aquest projecte per a comprendre millor el gran ésser que és la Terra, casa nostra. Compartim una bona amistat amb els fundadors de l’Insititut d’Ecotechnics, els vivim com uns germans grans que ens inspiren i aporten el seu vagatje.

Més informació a:  www.globalecotechnics.comwww.biospherics.org, www.ecotechnics.eduwww.synergeticpress.com i wikipedia

 

Heraclitus

 

Aquest extraordinari vaixell de ferro-ciment, fou construït l’any 1974 per voluntaris de l’institut d’Ecotechnics. Des d’aleshores ha recorregut més de 250.000 milles nautiques pels 5 dels 6 oceans planetaris.

La seva tasca és apropar-nos al bioma Mar, que ocupa un 70% del nostre planeta. Estudis cièntífics i antropologics de diverses clases s’han realitzat conjuntament amb el vaixell: mapa del corall de l’Oceà Pacífic, seguiment de la Balena Blanca, expedició etnobotànica per l’amazones… L’any 2011 es va iniciar una expedició pel Mediterràni en la qual Irehom hi col·labora. Aquesta expedició pretén obtenir informació de primera mà de les cultures marineres que van habitar fins el segle passat en aquest mar, aquella cultura intangible que amb el pas del temps s’està perdent. Mites i llegendes, sistemes econòmics, metodes de pesca, relacions socials al port i als barris mariners, gastronomia… amb totes aquestes dates es crearan diverses exposicions i materials en els propers anys. Colaboren en aquest projecte el museu etnològic de València, museu maritim de Barcelona, projecte Dédalo, la Biblioteca d’Alexandria, October Gallery…

Actualemt des del 2013 fins el 2015, el vaixell es troba al port de Roses, en una profunda i complexa reparació i restauració.

Més informació a:  www.rvheraclitus.org,  i wikipedia

Heraclitus Video:

 

Acadèmia Biospherica

En temps de crisi ecològica i canvi de paradigmes, la Fundació d’Activitats biosfèriques treballa per una major harmonia entre les activitats humanes i els processos naturals de la biosfera, de la qual cada ésser viu participa inseparablement. És una crida per sumar forces en projectes de restauració ecològica de llarg abast, alhora que en investigacions interculturals i en esdeveniments artístics d’avantguarda.
Des de la seu a la ciutat de Buenos Aires i el nostre CENTRE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA I EDUCACIÓ AMBIENTAL (CREEA) a les Serres Grans de Còrdova, tres àrees organitzen de manera sinèrgic les activitats de la fundació.

  1. RESTAURACIÓ ECOLÒGICA: treballant al servei immediat de la biosfera en ecosistemes serrans i urbans mitjançant les més eficients tècniques i plans de restauració ecològica, sanejament, educació ambiental i agroecologia, el CENTRE DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA I EDUCACIÓ AMBIENTAL (CREEA) coordina voluntariats de reforestació i reuneix un equip pioneroen protecció ambiental i desenvolupament sostenible, generant així nous models d’acció ecològica.
  2. ESTUDIS INTERCULTURALS: mapejant i integrant diverses cultures en la convergència de la saviesa originària -de Llatinoamèrica i d’altres continents- amb els nous paradigmes de la ciència, es retransmeten llengües i cosmovisions ancestrals mitjançant cursos i investigacions transdiciplinarias.
  3. ARTS I harmonitzacions: fomentant el potencial creatiu de les tècniques artístiques i espirituals al servei de la vida en totes les seves formes, organitzem tallers i mostres de danses, música, poesia, teatre, cinema, art a través del reciclatge i disciplines holístiques.

Dia a dia la Fundació assessora a organitzacions governamentals i no governamentals per al maneig sostenible dels recursos naturals i l’educació ambiental en tots els àmbits, conformant així un grup de voluntaris i científics experts en restauració de la biodiversitat en fronteres ecològiques i interculturals.

Més informació: fundacionab.org, Video programa reforestació 

 

Videos:
Ordeñando nuves 1
Ordeñando nuves documental

Champatea project: www.champatea.com

Fundació Matutu

 

El projecte de la Fundació Matutu es troba al vell mig de tres grans megalòpolis de Brasil: Belo Horizonte, Sao Paulo i Rio de Janeiro a la regió de Minas Gerais. Són territoris en estat salvatge, selva de mata atlàntica.

La comunitat i la fundació Matutu han aconseguit validar durant 25 anys un model de protecció i acompanyament de la natura i paisatge que avui dia és un referent al Brasil. Han aconseguit aportar solucions a reptes molt complexes que serveixen d’inspiració i model per al govern i diferents universitats.

Malgrat la distància, això no ha impedit que juntament amb el projecte Acadèmia Bipspherica (Argentina), Treeangle Fundation i Irehom, puguem treballar en programes conjunts, bàsicament encarats a l’educació i la protecció de les àrees forestals.

Cal destacar l’enorme tasca que aquesta fundació ha fet per empoderar les comunitats regionals i facilitar eïnes de monitorització i mapeig, que permeten a través de les xarxes d’internet crear punts d’informació i transmissió de coneixements.

 

Més informació a: fundacaomatutu.wordpress.com, Video Matutu

 

Treeangle Fundation

 

La ambició d’aquest projecte  és treballar en una escala mundial per donar suport a una equanimitat sostenible amb la natura. La Fundació Treeangle treballa amb fundacions locals per reforestar les muntanyes amb arbres autòctons de cada regió.

Els boscos nadius de les petites muntanyes  són una part crucial de qualsevol ecosistema i sistema de recol·lecció d’aigües.  La nostra feina comença quan identifiquem una àrea que podria esdevenir una reserva ecològica. Es busquen estratégies per recaptar fons per comprar les terres amb esl nostres soci slocals.

Irehom i la finca de Casasaies formen part d’aquesta estratègia juntament amb els projectes: Acadèmia Biospherica (Argentina) i la Fundació Matutu (Brasil).

Més informació a: www.treeangle.org

 

 

Empreses i Projectes Amics d’Irehom: