Comissió Eh?

Aquesta comissió està centrada en l’Energia a tots nivells, amb una visió holística.

Aquesta mirada no només es centra en l’energia que consumim per desplaçar-nos i viure còmodament, sinó també en que cal estudiar com nosaltres gestionem la nostra pròpia energia vital.

Cal com-prendre, cal des-aprendre, cal re-aprendre…

Aquesta comissió és l’encarregada de cercar i dissenyar energèticament l’espai de Casassaies. Un disseny que sigui òptim per a les nostres necessitats i que sigui alhora el màxim d’autosostenible, autogestionable i eficaç.

Disposem d’informació contrastada i de diferents tecnologies de transició, especialment en el camp de les energies renovables.