Sostenibilitat del projecte

L’associació està inicialment finançada a parts iguals pels seus socis fundadors, inclosa la compra de la finca de Casasaies, que posa a disposició de la finalitat de l’associació.

Amics d’Irehom: aportant voluntàriament una quota trimestral. Col·laboracions amb empreses especialitzades i afins als nostres objectius, que aporten material per a l’estudi i desenvolupament de les activitats. Subvencions d’organismes oficials.