Descripció del projecte

Què és Irehom?

Irehom és una organització sense ànim de lucre constituïda per persones que juntes estudiem, experimentem, validem i practiquem maneres d’entendre la vida que ens permeten desenvolupar-nos amb més plenitud i coherència, així com donar respostes als reptes dels nostres temps.

Pretenem fer-ho amb una mirada conscient i holística, considerant la vida com un tot més enllà de suma de les parts, per desplegar-nos en totes les dimensions possibles de l’ésser humà.

Visió

“Irehom estudia, experimenta i valida els nous paradigmes als quals hem de fer front al S.XXI, de manera holística, conscient, oberta, integral, sinèrgica i creativa.”

Missió

Creem un laboratori d’experiències, un camp d’aprenentatge i fonts d’inspiració per a nosaltres i per la societat en el seu conjunt.

Des d’aquest espai volem desplegar tant com sigui possible els nostres valors, essència i potencials

Contribuïm cuidant i custodiant una vall, envoltats de natura, que ens aporta un contacte autèntic amb la Vida.

Replantegem el món que ens toca viure, la nostra relació amb la natura, amb nosaltres mateixes i amb les altres persones.

Cerquem la inspiració i compartint el coneixement.

On?

A la finca de Casassaies i per extensió la “Vall d’Artigues” situada al municipi de Castellgalí i als peus de la muntanya de Montserrat.

Sempre que sigui possible irradiant en altres àmbits de la societat.

Can Casassaies

És una masia del S.XII, que al llarg del S.XX va quedar abandonada i que l’associació Irehom ha anat restaurant dels del 2010. Aquesta finca disposa d’una sèrie d’espais que ens ofereixen la possibilitat de concentrar-hi diferents disciplines, tècniques i metodologies.

, tot esperant que les sinergies entre elles ens aportin les solucions a cada pas i millori la nostra capacitat de resiliència i de generar oportunitats.

Objectius:

– Estudiar i posar en pràctica models de vida més sostenibles, saludables i coherents amb els nostres valors i essència, que siguin el màxim de respectuosos amb la natura, les persones i els seus processos. (idea força COHERÈNCIA/SOSTENIBILITAT)

– Impulsar i donar resposta des de creativitat i la cooperació, projectes que ens ajudin a fer front als múltiples reptes i necessitats que tenim per davant com a individus i com a societat. (idea força RESPOSTES/ACCIÓ/ART)

– Impulsar el desenvolupament local, especialment en el món rural, des de la pràctica i experiència en el mateix territori. (idea força DESENVOLUPAMENT LOCAL/CUSTODIS DEL TERRITÒRI)

– Difondre i compartir el coneixement adquirit i les eines, especialment de forma vivencial amb vocació transgeneracional  (idea força APRENENTATGE/EDUCACIÓ)

– Cercar eines i mirades on des del respecte a cada persona i la seva autenticitat, puguem aprendre a cooperar i formar part de col·lectius i comunitats més empoderades, per assolir millor els objectius compartits. (idea força TÈCNIQUES/COMUNITAT/XARXA/RESPECTE)

– Posar en pràctica i difondre, eines, espais i mirades que ens ajudin a aprofundir en la dimensió interior i espiritual de la vida. Ajudar a fer més visibles i normalitzar les dimensions intangibles de l’ésser humà i la vida de cara a tenir una vida més plena, equilibrada i saludable. (Idea força ESPIRITUALITAT/DIMENSIÓ INTERIOR/ SALUT)

Valors grupals:

Compromís: Promovem el compromís com a individus, cada persona ocupant el seu lloc, aportant voluntàriament allò que pot i el que és, en cada moment.

Confiança: Confiem en què sempre tindrem disponible allò que necessitem en cada moment sempre que estiguem preparats per rebre-ho.

Sinergies: Creem sinergies amb les persones i projectes afins, amb les que compartim valors i compromís. Potenciant les xarxes necessàries per acompanyar-nos i inspirar-nos mútuament

Innovació: Com a organització aprenem, fem recerca i generem coneixement que després transmetem a través de vivències i tallers.

Comunitat: Creiem en la força de les comunitats i els col·lectius. Junts som més que la suma de les parts. Per això dediquem temps i recursos per afinar el treball i la convivència comunitària.

Orígens del projecte:

A finals del 2008 i en especial el 2009, primer tres persones i posteriorment un grup de tretze, van començar a donar forma a una idea abstracta que provenia de la intuïció interior i la convicció que calia posar la nostra llavor per emprendre una recerca de models de vida més coherents i sostenibles amb els nostres valors, també actituds i mirades que fossin més respectuoses amb la vida i el nostre planeta. Desvetllar, endreçar i posar en pràctica coneixements i tècniques, no necessàriament contemporànies, que ens permetessin donar resposta a la nostra crida interna. Observàvem, moltes vegades atònits, com la societat a la qual pertanyem, aplicava criteris i solucions als seus reptes complexos, sense els principis ètics més bàsics i sent poc respectuosos amb les persones i el planeta.

Des d’una confiança interna i una voluntat de passar a l’acció, vam intentar donar forma a un projecte que alimentes les nostres necessitats. Tenir un espai i persones on aprendre i gaudir de fer les coses d’una altra manera, amb més ressonància amb els nostres valors i essència. Convençudes que hi ha altres mirades i recursos que ens poden ajudar a tenir una vida més plena i coherent.

Calia trobar un espai a la nostra mida, de forma local i sostenible, que ens permetés abordar altres paradigmes que posen en qüestió els actuals, que des del nostre sentir, no arriben a donar les millors respostes i solucions.

La finca de Can Casasaies es va convertir en el nostre laboratori. El lloc on podríem començar a experimentar i validar. La reconstrucció d’un espai oblidat en el temps on antigues runes ens mostraven un passat esplendorós al voltant del vi. Era el lloc adequat que ens permetria aplicar una mirada holística, gairebé començant de zero i veure’n els resultats. Vam poder experimentar com amb recursos compartits, voluntariat i compromís a diferents nivells, engegàvem un motor que va permetre començar a reconstruir Can Casasaies. Es va dur de nou l’aigua, vam aprendre a obtenir l’energia autònomament, es van repensar i refer gran part de les construccions, les comunicacions com els camins o internet, la gestió dels boscos i els camps i es van impulsar projectes i economia per ser més sostenibles i autosuficients.

Paral·lelament es construïa i s’estructurava un grup de persones prou implicades per liderar i executar el repte. Aquest grup va haver d’aprendre a organitzar-se, a autogestionar-se i empoderar-se davant de cada nou repte amb alegries i de vegades també sofriment que aprenien a sostenir amb cura.

A hores d’ara Irehom és un espai que ha servit de punt de trobada per a més de 3.000 persones, ha generat més de 70 camps de treball de voluntariat, ha estat punt de trobada d’un bon nombre de projectes i col·lectius amb els quals compartim camí, ha netejat i gestionat una vintena d’hectàrees del seu bosc, ha tornat a fer productius els espais de cultiu, ha dissenyat un pla estratègic per dinamitzar les quasi 500 hectàrees de la Vall a la qual forma part, ha impulsat cursos, visites, tallers, conferències, celebracions, encontres de veïns, de col·lectius locals i també regionals.

Irehom ha ajudat a impulsar 6 nous projectes que segueixen el seu propi camí:

Espai de Vida Crisàlide: Un espai d’aprenentatge infantil.

l’ARRC: Un espai d’agricultura i consum autogestionat per famílies

Xarxa Global: Una petita empresa d’energies renovables amb innovació pròpia.

Espai de Retir les Barraques: Un espai que acull persones per fer immersió i treball personal al mig del bosc aprofitant les antigues barraques de vinya.

Refugi de Pau: Ha impulsat la compra de la finca veïna de Cal Pons per crear un espai d’allotjament i cura.

La fusteria: Taller a la pròpia finca per elaborar mobles artesanals a través de fustes dels boscos propers.

Aliances estratègiques:

Treeangle Fundation
Irehom forma part del projecte Treeangle Fundation, projecte agermanat amb els projectes de Matutu (Mina Gerais – Brasil) i Champaqi (Còrdova- Argentina). La finalitat del projecte és ajudar a empoderar les comunitats que gestionen aquests espais naturals, creant models sostenibles que els permetin seguir sent custodis, protegint i cuidant d’aquests espais naturals sagrats. La seu de la Fundació Treeangle és a Anglaterra, com també part dels mentors. Paral·lament s’ha creat Treeangle Company per donar sortida a productes autòctons i permetin generar estratègies econòmiques.

Intitute of echotechnics

Des de l’any 2012 existeix una aliança estratègica amb aquest projecte internacional amb seu a Santa Fe (EU), que des de fa 4 dècades ha servit per inspirar models de vida més sostenibles i més respectuosos amb el nostre planeta. Aquest projecte ha estat un pioner en el món occidental en acostar la visió d’un planeta Terra que en si mateix és un ésser viu, tal com la visió en l’antiga Grècia de Gaia, de les comunitats indígenes “Mare Terra” o de Vernadsky com a Biosphera. D’aquest projecte creador entre d’altres de Biosphera 2, hem aprés tècniques sobre la sinèrgia i manegament integral.

Pla estratègic de la Vall d’Artigues.

Aquest pla ha estat elaborat per Irehom i recolzat per l’Ajuntament de Castellgalí, com projecte de desenvolupament local que permeti tenir una visió de futur per a la Vall d’Artigues, vall a la qual pertany la finca de Casasaies, seu d’Irehom. El Pla aporta una visió, línies estratègiques i objectius, per tal de poder tornar activar la Vall fent possible que hi hagi projectes en les diferents finques, actualment deshabitades i sense projectes. El projecte de desenvolupament pretén ser un pla pilot, consensuat amb les distintes administracions i veïns que permeti ser reproduïble en certs entorns rurals de similars característiques, comuns al principat.,

El valor més important que aporta el projecte és cercar models de desenvolupament sostenibles que permetin a les persones viure i desenvolupar-se integralment prop de la natura, per convertir-se en custodis d’aquests espais, aconseguint sinergies col·laboratives amb la natura que permetin demostrar que existeix un equilibri positiu, i no només extractiu, entre la relació dels humans amb medi.

En l’actualitat

:

  • Seguim reconstruint la finca de Can Casasaies, amb 3 habitants permanents procedint a un Pla Especial d’urbanisme que permeti construir més espais i acollir més persones per viure-hi i generar activitats.
  • Seguim promovent camps de treball, trobades, tallers, acollint projectes i persones.
  • Seguim creant una estructura més solida i una economia interna més forta,
  • Seguim teixint una xarxa més dinàmica i un munt d’innovacions i projectes per seguir experimentant i aportant els seus resultats a la societat.
  • Pla experimental en la gestió forestal juntament amb els GRAF, CRAE i Fundació Pau Costa, cremes controlades per treure combustible ens zones altament inflamables i estratègiques.
  • Col·laborem en la formació d’alumnes de l’Escola Agrària de Manresa com a espai inspirador i experimental.
  • Participem com a espai experimental en el Màster en Formació Holística per la Transformació Ecosocial per la Fundació l’UdG.
  • Amb el forn de pa Comà de Manresa, hem creat una sinèrgia amb la farina extreta dels camps de cereal de la finca de Casasaies
  • Estem executant un projecte de retirs i recessos al bosc aprofitant els espais de les antigues barraques de vinya. Ara ja en tenim una operativa i en procés de reconstrucció de quatre barraques més.
  • Seguim extraient fusta a l’hivern del bosc per després processar-la a la fusteria per a diferents usos.