Comissió imatge

La comissió imatge i de recursos audio-visuals és l’encarregada de materialitzar en imatges, conceptes, dissenys… part del coneixement experimentat pel projecte Irehom, ja sigui per a us intern o per a poder compartir a altres projectes i persones. Creació de continguts per a internet, vídeos documentals il·lustratius de les nostres feines i coneixement, disseny del butlletí informatiu…

Les persones que formen part d’aquesta comissió provenen en gran part del món del disseny i de l’audio-visual.