Comissió Pahorc (Paisatge, Hort i Cultura)

La comissió Pahorc (Paisatge, Hort i Cultura) treballa bàsicament en la gestió, protecció i restauració dels nostres boscos, la seva cura, el seu ús respectuós, la gestió forestal, etc.

Aquesta comissió també treballa la part de cultius, tant sigui d’arbres, com de plantes medicinals, com de plantes comestibles. Ens basem en el Respecte per la natura i la seva escolta.