Curs de Neodisseny: 2on nivell a finals de setembre

Curs de Neodisseny 2on nivell. Curs dirigit a persones ja iniciades en el camí del Neodisseny humà.
Impartit per: Domènec Badals
Dissabtes matí a partir de finals de setembre
El vermell i el negre
Els Circutis i les Corrents de consciència
Les portes dels Rols
Exercicis pràctics per integrar el que s’ha aprés.

En els propers dies donarem més informació detallada.
Entre tant, més info a cursos@irehom.org o www.irehom.org

You may also like...